Röda gruppen

Röda gruppens aktivitetskalender

Röda gruppen

Det är här ni ska börja och kolla om skidor är roligt - och det är det - vi lovar. Det är här du ska börja om du går i förskoleklass eller årskurs 1. Vi tränar inte skidor - vi leker skidor och den som inte ramlar är alldeles för försiktig. Vi träffas redan innan snön...

läs mer

Tips utrusning Röd grupp

Lämplig utrustning: Vallningsbara skidor är att föredra men det fungerar också med vallningsfria. Av de vallningsfria skidorna är skin-skidor att föredra framför "fiskfjäll". Längden på skidan bör vara  barnets längd +5-20 cm. Stavar: barnets längd -30-35cm. Det är...

läs mer