View Calendar
2019-12-07 09:00 - 15:00

Samling 9.00 på skidklubben. Va klädd och redo för klassiskt. Ta med duschombyte, löpskor samt utrustning för skate som vi åker efter lunch. Kom även ihåg vätskebälte.  Man deltar bara om man är helt frisk!

Dagen avslutas ca 15.00