View Calendar
2020-09-08 18:00 - 19:30

Samling 18.00 på skidklubben.  Meddela i whatssapp gruppen om du kommer och om du har en förälder som kan skjutsa.