Skellefteå stad är under kraftig expansion vilket medför svårigheter med att hitta lösning för vallabodar i samband med BAUHAUS CUP 14-16 jan 2022. Vi jobbar på en inomhuslösning i idrottshall i anslutning till skidstadion och hoppas givetvis kunna presentera en lösning inom kort.

Bokning/intresseanmälan av vallabodar i samband med BAUHAUS CUP görs via mail till: kansli.ssk@telia.com