Skellefteå stad är under kraftig expansion vilket medfört svårigheter med att hitta lösningar för vallabodar i samband med BAUHAUS CUP 14-16 jan 2022. Tillgängligheten av vallabodar för gästande klubbar är därför begränsad. Vi kan tyvärr inte utlova bodar till samtliga, men skicka en intresseanmälan till: kansli.ssk@telia.com så ska vi göra vad vi kan.