Viktig info till alla aktiva samt föräldrar till aktiva i SSK:

Vi är fortfarande mitt i en pandemi och vi som förening vill därför än en gång påminna om de viktiga förhållningsregler som vi behöver följa vid klubbens aktiviteter.

Håll avstånd till varandra

Stanna hemma om du känner minsta symptom

Testa dig gärna om du har symptom. *Vid positivt svar för någon inom familjen stannar samtliga familjemedlemmar hemma från träningen minst 7 dagar oavsett om man har symptom eller inte. *

All vår träningsverksamhet sker utomhus.

Tränarna/ledarna ansvarar för att lägga upp träningspasset så att trängsel kan undvikas. Alla aktiva och föräldrar har dock ett individuellt ansvar att under hela träningspasset hålla avstånden till varandra. Påminn gärna varandra om detta.

Vi vill gärna att ni meddelar ledare/tränare om ni bekräftas med Covid-19. Föreningen kommer inte att sprida informationen vidare. Informationen underlättar för oss i hur vi ska anpassa oss till Covid-19 i vår verksamhet.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra smittspridning inom vår förening.