Föräldrar till barn i röda gruppen (födda 2013 eller senare) träffas på kansliets nedervåning kl 18.30.

Föräldrar till barn i Grön och Gul grupp (barn födda 2009-2012) träffas 18.30 i SOK-stugan (andra sidan Stadion)

Vill man delta via digital länk så meddelar man kansliet senast 5 dagar innan på adressen kansli.ssk@telia.com