Här presenterar Skidklubben olika avgifter och vad du som förälder ska bidra med.

Äldre ungdom Gul grupp Grön grupp Röd grupp
Medlemsavgift
Obligatorisk för alla som är med i verksamheten.
200 kr per år/aktiv 200 kr per år/aktiv 200 kr per år/aktiv 200kr per år/aktiv
Deltagaravgift/år 400kr ungdom 500kr junior 300 kr 300 kr 300 kr
Aktiviteter
Skelleftespelen. Malmstråket Förälder medverkar + prisanskaffning Förälder medverkar + prisanskaffning Förälder medverkar + prisanskaffning Förälder medverkar + prisanskaffning
Ordna saft och diska efter träningar Deltar enligt separat lista
Försäljningsaktiviteter
Sälja hamburgare ICA Maxi Team Sportia skidmässa Minst 1 gång/aktiv/år Minst 1 gång/aktiv/år Minst 1 gång/aktiv/år
Ullmax Försäljning under oktober månad
Möjlighet att hyra av dressar
Överdrag/tävlingsdress 350kr/dress/år 350kr/dress/år 350kr/dress/år