Kallelse till årsmöte
Datum: 22 september
Tid: kl 18:30
Plats: Klubbstugan skidstadion
Årets valberedning har arbetat flitigt för att tillsätta alla poster. Styrelsen kommer att föreslå en ökning av medlemsavgiften för säsongen 2021-2022, kom och tyck till om det förslaget!

Coronainfo: Tänk på att hålla avstånd till varandra. Handsprit kommer att finnas i lokalen. Den som inte vill delta fysiskt kan delta via Teams. För att göra det behöver du meddela din e-mailadress till kansliet kansli.ssk@telia.com, senast 17 september för att få en kallelse tillsänt sig.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas i lokalen och på hemsidan skellefteskidklubb.se/nyheter

Frågor kontakta kansliet: kansli.ssk@telia.com
Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna!