Då man går stavgång under barmarkssäsongen är det viktigt att inte ha för långa stavar.
Om du sätter staven i marken ska underarmen och överarmen nästan bilda en rät vinkel, låt säga ca 80 grader då är stavlängden ganska bra. Det är också viktigt att ha bra stavspetsar så de inte slinter då du tar i.