Reseräkning

Gör så här: Ladda ned mallen, fyll i, skriv ut och skriv under och lämna till Skellefteå Skidklubbs kansli.

Om du har rätt till reseersättning utgår 18.50 kr / mil samt 220 kr per dygn i traktamente vid resa.

 

Ersättning för utlägg

Gör så här: Ladda ned mallen, fyll i, skriv ut och skriv under. Bifoga originalkvitton och lämna till Skellefteå Skidklubbs kansli.

Använd dessa mallar om du handlat något med kvitto och har rätt till ersättning för detta utlägg.