Lämplig utrustning:

Vallningsbara skidor är att föredra men det fungerar också med vallningsfria. Av de vallningsfria skidorna är skin-skidor att föredra framför ”fiskfjäll”. Längden på skidan bör vara  barnets längd +5-20 cm.

Stavar: barnets längd -30-35cm. Det är svårt att åka med längre skidor och stavar därför rekommenderas helt nybörjare utrustning som motsvarar den kortaste längden i ovan angivna spann.