Elitspår

Under vintern 2014-2015 kommer det att dras upp två nya skidspår/motionsspår i vitbergsterrängen. Det är Fällbäckslingan (4,4 km) och Pistolskytteslingan (2,0 km).

Informationstavlor om elitspåren är utplacerade längs spåren och de har svart markering, vilket också beskriver svårighetsgraden på spåren. De kräver en del skidvana, men bjuder på härlig skidåkning.