På 10 minuters promenadväg från Skellefteå centrum ligger Vitbergsområdet. Ett område med mycket natur, löpstigar och skidspår. Det är där vi finns. Här ligger Skidstadion på det som på somrarna är camping. Vi har tillgång till 2,5 km konstsnöspår, ca 15 km elbelysta spår och dagtid har vi ungefär 35 km fina spår i varierande terräng. Parkering för skidåkare finns vid Skidstadion, Vitbergets elljusspår och OK/Q8 Solbacken.

10 km – Grönmarkerat på kartan

5 km  – Blåmarkerat på kartan

Konstsnöspåret – 2,5 km i anslutning till Skidstadion

Vitberget 3 km – rödgulmarkerat på kartan

Moröhöjden 3,2 km – rödmarkerat på karta (längst ner till höger)

Hundspåret 3,2 km – rödmarkerat

Sjungande dalen 3,5 km – inte med på kartan (till vänster på kartan)

Milspåret 10 km – gulvit markerat på kartan

SMS-tjänst om spårstatus

Du kan få information om statusen på skidspåren direkt till mobilen.  Gå in på fritidskontorets sida om sms-tjänsten.